Iso Eternit Primer

Iso Eternit Primer

Opis produktu

Iso Eternit Primer jest specjalistycznym podkładem, który wnika głęboko i zapewnia bardzo dobrą przyczepność do pokryć dachowych z płyt włóknisto-cementowych (w tym azbestowych). Zalecany do stosowania na starych i nowych dachach oraz okładzinach elewacyjnych. Eternit Primer wiąże podłoże i wypełnia mikroskopijne otwory na wyczyszczonej powierzchni. Hermetyzuje włókna, które mogły ulec wyeksponowaniu w procesie czyszczenia. W wyniku zastosowania Eternit Primer powierzchnia staje się jednolita, matowa. Produkt jest odporny na wilgoć, wodę i temperaturę od -20 do + 80°C. Po zastosowaniu Eternit Primer należy użyć produkty nawierzchniowe: Isonit Roofcoating lub Iso Rubber.

Sposób użycia

Gruntowanie płyt włóknocementowych przed aplikacją farby nawierzchniowej

Warunki aplikacji

Natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub wałek.

Dane techniczne

Stopień połysku Pełny mat

Wydajność 4 - 8 m²/l

Czas schnięcia Suchość dotykowa po 1h, możliwość przemalowania po 2h (temperatura 20°C i wilgotność względna 65%)

Gruntowanie podłoża Niewymagane.

VOC LZO 2004/42/EC (kat. A/h)) 30 g/l (2010).

ZALETY:

• okrywa i wiąże włókna

• wypełnia mikroskopijne otwory w malowanej powierzchni

• poprawia właściwości pokryć włóknisto-cementowych, tworząc system do renowacji dachu z Isonit lub Rubber

Kolorystyka

UWAGA!

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, jako że na odbiór koloru mają wpływ takie czynniki jak wykończenie i połysk materiału czy oświetlenie. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzać wybrany kolor na próbkach kolorów.

Zobacz także:

Biowash Cleaner