Biowash Cleaner

Biowash Cleaner

Opis produktu

BioWash Cleaner posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych. Działa skutecznie m.in. na następujące mikroorganizmy: • Bakterie: Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens. • Grzyby: Alternaria alternata, Aspergilllus niger, Aspergilllus versicolor, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporoides, Penicillium funiculosum, Phoma violacea, Ulocladium atrum. • Drożdże: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae. • Algi: Chlorella emersonii, Gloeocapsa sp., Nostoc commune, Pleurococcus sp., Scenedesmus vacuolatus, Stichococcus bacillaris, Stigeoclonium tenue, Trentepohlia aurea, Trentepohlia odorata. Uwaga: Przedstawiona wyżej informacja jest tylko propozycją, wskazówką i nie może być traktowana jako gwarancja. Odchylenia mogą wynikać z różnego sposobu aplikacji lub też innego rodzaju surowców. Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych.

Sposób użycia

Usuwanie mchu, glonów i porostów

Warunki aplikacji

Wilgotność względna powietrza podczas aplikacji i schnięcia nie powinna przekraczać 85%. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od 8°C w czasie malowania i suszenia.

Szczotka, pędzel, wałek lub gąbka.

Dane techniczne

Stopień połysku Neutralny

Wydajność 6 - 6,6 m²/l

Czas schnięcia Pozostawić na powierzchni na 6-12 godzin.

Gruntowanie podłoża Niewymagane.

VOC Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.

ZALETY:

Produkt wykazuje szerokie spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom.

Zobacz także: